İdari işler Dış Kaynak Kullanımı
İdari işler kapsamında bulunan tüm süreçlerin (sürücülük hizmetleri, muhaberat, resepsiyon ve santral hizmetleri, ofis malzeme satın alması, tadilat, boya dekorasyon, taşınma süreçleri, depo ve arşiv yönetimi, ofis boy hizmetleri, teknik idari işler) kadro oluşturularak müşteri istekleri doğrultusunda yürütülmesi.
Copyright 2017 - DÖNPER DANIŞMANLIK - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - DÖNPER DANIŞMANLIK - Tüm Hakları Saklıdır